Hinni Talu Puhkemaja Kodukord

Käesolev kodukord reguleerib Hinni puhketalu ja selle hoonete, õueala ja muu vara kasutamist.Lepingu sõlminud külastaja vastutab selle eest, et tema külalised kasutaksid vara sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Tekitatud kahju (vara mittesihtotstarbeline kasutamine, hävimine, kaotamine jne) on kohustuslik hüvitada.
1. Puhkemajadesse sisseregistreerimine toimub reeglina kl 19.00 ja väljaregistreerimine kl 16:00.-18:00 Enne saabumist palume Teil teavitada oma ligikaudne saabumisaeg ja lahkumisaeg, kui see erineb sisse- ja väljaregistreerimise ajast. Kokkulepitud aegadest on mõlemad osapooled kohustatud kinni pidama.
2. Puhkemajas viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu. Majutuse eest makstakse ette. Võtmed väljastatakse peale majutuse eest tasumist.
3. Palume igal majutusteenuse kasutajal täita külastajakaart (Turismiseadus §24). Hinni Talu puhkemajas on lubatud majutuda maksimaalselt 12 inimesel. Suurema arvu inimeste majutamine eraldi kokkuleppel (lisatasu eest).
4. Autode parkimine on lubatud õuealal.
5. Ilma kokkuleppeta on kinnistule treilerite, haagiselamute ja telkide paigutamine keelatud.
6. Sauna kasutamisel on kohustuslik järgida sauna kodukorda, mis on kättesaadav sauna eesruumis.
7. Lõkke tegemine ja grillimine on lubatud ainult selleks ette nähtud kohtades.
8. Küttekollete (saunaahi, ahi, pliit, grill) ja lõkke järelvalveta jätmine on keelatud.
9. Majutusteenuse kasutamise lepingu sõlminud külastaja vastutab tuleohutuse eest. Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral tuleb järgida antavaid korraldusi, evakuatsioonimärgistusi, lahkuda hoonetest ja vajadusel territooriumilt paanikat tekitamata. Võimalusel võtta koheselt tarvitusele abinõud tagajärgede kõrvaldamiseks. Ülaltoodud juhtudel avastades ohukolde teavitama sellest kiiremas korras, kas päästeametit (112) või politseid (110) ja majutajat.
10. Territooriumil on kaks tiiki. Veekogud on piireteta ja nende kasutamise eest vastutab külastaja. Vettehüpped on keelatud. Alkoholijoobes ujumine ei ole lubatud.
11. Siseruumides suitsetamine on keelatud. Suitsukonide maha viskamine ei ole lubatud. Ihuvajaduste rahuldamine selleks mitte ette nähtud kohtadesse on keelatud.
12. Lemmikloomad on puhketalu territooriumile lubatud eelneva kokkuleppe alusel eeldusel, et lemmiklooma, tema järelt koristamise ja tema tekitatud kahju eest vastutab lepingu sõlminud külastaja. Lemmikloomal pole lubatud viibida pehmel mööblil (diivan, voodi).
13. Hoida puhtust ja korda nii siseruumides kui õuealal.
14. Vastavalt voodikohtade arvule on igale külastajale ettenähtud voodipesu, väike ja suur rätik, mida vahetatakse iga uue külastaja korral.
15. Külastusperioodil territooriumilt lahkudes tuleb sulgeda aknad ja uksed. Samuti tuleb ööseks lukustada uksed ja sulgeda esimese korruse aknad.
16. Siseruumides mitte käia välisjalanõudes.
17. Prügi ja taara jaoks kasutada ette nähtud prügikaste. Prügi jaoks on puhkemaja kõrval vastav konteiner.
18. Majapidamisvahendid on puhkemaja kapis ja on lubatud vajadusel kasutada.
19. Söökide ja jookide tarbimine teisel korrusel on keelatud.
20. Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab majutajale õiguse ürituse koheselt lõpetada ilma tasu tagastamata.
21. Külastaja annab ruumid majutajale üle korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras.
22. Külastaja peseb kasutatud nõud, muud kasutatud köögitarvikud ja köögitehnika enne lahkumist ja tühjendab külmkapi.
23. Külastaja võimaldab majutajal enne lahkumist ruumid üle vaadata.

Meeldivaid puhkuseelamusi Hinni Talu Puhkemajas.

Alus: turismiseaduse §24 majutusteenuse kasutaja registreerimine

Õueala on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala. Mootorsõiduki sõidukiirus õuealal ei tohi ületada 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega. Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta.